Onze diensten

Bij ons kan u steeds terecht voor vastgoedexpertise in de ruime zin.
DB vastgoed & services het aanspreekpunt voor al uw vastgoedvragen.

Asbest - DB-Vastgoed

Asbestattest verplicht sinds november 2022

Vanaf heden moet men beschikken over een asbestattest wanneer je een gebouw verkoopt dat gebouwd is voor 2001. Het asbestattest moet beschikbaar zijn op…

schatten huis

Taxatie - schatting

Een schatting of taxatie omvat een uitgebreid verslag dat gebeurd na een bezoek ter plaatse, al dan niet aan de hand van de bestaande plannen, technische documenten en opmeting van het goed.
aankoopbegeleiding

Aankoopbegeleiding

Door onze dagdagelijkse aanwezigheid en ervaring op de vastgoedmarkt kunnen wij ook optreden als aankoopbegeleider. Wanneer u uw droomwoning heeft gevonden…

“Vlabel” schatting

Dit is een schatting door een erkende VLABEL schatter, dergelijke schatting geeft u als eigenaar, erfgenaam of aandeelhouder zekerheid dat u een correct en realistisch bedrag doorgeeft…

plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerd verslag met aanvullend beeldmateriaal. Het geeft een duidelijke weergave van de toestand van een onroerend goed op de moment van de opname zowel binnen de woning als de buitenzijde en zijn omgeving…

Schade - expertise

Diverse soorten schade in of rondom een onroerend goed kunnen hinder, discussies en financiële last met zich meebrengen, vooral dan tussen de huurder en de eigenaars…
zonnepanelen

EPC-attest

Een energieprestatiecertificaat (EPC) is verplicht bij verhuur, verkoop en nieuwbouw. Het informeert de eigenaar, huurder of kopers over de energieprestatie van het onroerend goed, bestemd voor bewoning, aan de hand van een EPC -kengetal…
lampen

Elektrische keuring

Elektrische keuring Bij verkoop verplicht sinds 01 juni 2008, wanneer de installatie van voor 1 oktober 1981 is geïnstalleerd. Heeft tot doel de koper in te lichten over de toestand van de installatie, bij een niet conforme installatie heeft deze 18 maand…
gasvuur

Keuring van de stookolietank
& gasaansluiting

Keuring is verplicht bij indienststelling en periodiek, eveneens bij het buiten gebruik stelling van dergelijke tank dient men een attest te kunnen voorleggen. Een gaskeuring is verplicht in volgende…
Sloopopvolgingsplan

Sloopopvolgingsplan

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bepaalde sloop-, ontmantelings- en renovatiewerken is een ‘Sloopopvolgingsplan’ verplicht.

Het sloopopvolgingsplan is een hulpmiddel om selectief te slopen en selectief in te zamelen op de werf.

Ook in Tenerife zijn we actief

Daar we persoonlijk sterk verbonden zijn met dit prachtige eiland, bieden wij hier ook een aantal van onze diensten aan.

Daar we al enige tijd ervaring en de know how van deze regio kennen, kunnen we u ook steeds daar bijstaan, op regelmatige basis zijn we daar aanwezig met als uitvalbasis Palm Mar.

Bij de oplevering van verbouwingen of nieuwbouw, een calculatie van verbouwing of renovatie kan u steeds beroep ons doen.

Heeft u een geschikt pand in het vizier maar u wenst een onafhankelijke visie, uitgebreide waardebepaling en een haalbaarheidsstudie.

Taxatie voor successie of successieplanning behoren tot de mogelijke diensten, al dan niet in samenwerking met notaris of professionals ter plaatse.

Eigenaars, vastgoedprofessionals, advocaten & notarissen
doen beroep op onze diensten zowel in Vlaanderen als in Tenerife.

Het asbestattest

Vanaf 23 november is het asbestattest verplicht. Vanaf dan moet je beschikken over een asbestattest wanneer je een gebouw verkoopt dat gebouwd is voor 2001. Het asbestattest moet beschikbaar zijn op het ogenblik van de onderhandse akte (compromis).

Dus verkoop je een woning gebouwd voor het jaar 2001? Dan is een asbestattest verplicht vanaf november 2022. Dit attest bevat informatie over asbest in de woning en toetst of de woning asbestveilig is. Zo zijn de koper en verkoper duidelijk geïnformeerd.

Ook bij verhuur moet de eigenaar verplicht een kopie van het asbestattest bezorgen aan de (nieuwe) huurders, indien het pand aangekocht is na 23 november 2022.

 

Wat is het asbestattest?

Een asbestdeskundige komt ter plaatse voor een visuele inspectie en beoordeling, een eventuele staalname  en het raadplegen van bewijsdocumenten. Op basis van dit verslag levert de OVAM voor elk eigendom een uniek asbestattest af. Hierin staat de uitspraak over de asbestveiligheid van de woning, maar ook advies over hoe je het aangetroffen asbest kan beheren of verwijderen.

 

Veilig renoveren

Ben je van plan om renovatiewerken uit te voeren? Dan kan dit asbestattest handig zijn als startbasis. Voorafgaand aan renovatiewerken heb je een (beperkt) aanvullend destructief onderzoek nodig om ingesloten asbest op te sporen. Ook aannemers die over een asbestinventaris moeten beschikken, gaan op deze manier te werk.

 

Wil u meer informatie? Vul het contactformulier in en wij contacteren u zo snel mogelijk.

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.

Een waardebepaling of taxatie omvat een uitgebreid verslag dat gebeurd na een bezoek ter plaatse, al dan niet aan de hand van de bestaande plannen, en opmeting van het onroerend goed.

Het onroerend goed zal vakkundig geanalyseerd worden, met zijn voor- en nadelen, rekening houdend met de huidige toestand en extra mogelijkheden.

Een parate kennis en vergelijkspunten zijn onontbeerlijk voor een correcte taxatie, het afgeleverde verslag is dan ook gebaseerd op economische en technische overweging.

Het verslag omvat een gedetailleerde beschrijving van het onroerend goed alsook de venale waarde, wat men de gangbare marktprijs kan noemen, de vrijwillige openbare verkoopwaarde als de gedwongen verkoopwaarde.

De verhuurwaarde of rendementsberekening kan als extra worden toegevoegd.

Wil u meer informatie? Vul het contactformulier in en wij contacteren u zo snel mogelijk.

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

Door onze dagdagelijkse aanwezigheid en ervaring op de vastgoedmarkt kunnen wij ook optreden als aankoopbegeleider. Wanneer u uw droomwoning heeft gevonden maar toch nog met een aantal vragen zit kan u hiervoor bij ons terecht. We plannen een afspraak en bezoek, na een  grondige analyse zowel op technisch als administratief vlak evalueren wij de marktwaarde. Bijkomend bekijken we samen het totaal naar haalbaarheid, voorzien kosten of werken.

Powered by

Een schatting door een erkende schatter,geeft u als eigenaar, erfgenaam of aandeelhouder de ondersteuning  dat u een correct en realistisch bedrag waardeert. De fiscus zal uw waardebepaling van onroerende goederen ,door een Vlabel schatter als correct en bindend beschouwen, bij aangifte van nalatenschap.

Label_erkend_Belastingdienst_liggend_2

Powered by

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerd verslag met aanvullend beeldmateriaal. Het geeft een duidelijke weergave van de toestand van een onroerend goed op de moment van de opname zowel binnen de woning als de buitenzijde en zijn omgeving. Een plaatsbeschrijving wordt steeds overgemaakt aan beide partijen, dient te worden getekend door elke partij, al dan niet digitaal, en is tegensprekelijk. De kostprijs is voor elke partij de helft.

Bij huurcontracten

De plaatsbeschrijving is een verplicht document bij registratie van huurcontracten! Sinds 2007 is men verplicht om een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op te maken bij aanvang van de huur. Het doel van dergelijk verslag is om de toestand van het onroerend goed (appartement-woning-studio – kantoor- ….) te kunnen vergelijken bij einde van de huur ten opzichte van de toestand bij de intrede of aanvang. Geen plaatsbeschrijving = geen bewijs voor eventuele schade = geen verhaal tegen de schadeveroorzaker. De opmaak dient te gebeuren binnen de maand na aanvang van de huurovereenkomst, en te worden geregistreerd samen met de huurovereenkomst uiterlijk 2 maanden na de afsluitdatum.

Bij verkoop

Eveneens bij een verkoop is een plaatsbeschrijving van belang. Discussies worden zo vermeden betreffende inboedel en de staat van het goed tussen de compromis en de notariële akte of wanneer de huidige bewoners nog een periode na de akte het goed blijven bewonen.

Bij aanvang van werken

Bij renovatie, tegen of aanpalende gebouwen, laat men best een plaatsbeschrijving opstellen en dit voor de aanvang van de werken. Zo kan een eigenaar van een aanpalend goed u niet verantwoordelijk stellen voor eventuele schade aan zijn goed. Deze plaatsbeschrijvingen zijn ook van toepassing bij openbare werken en aanplantingen binnen de straal van 20 meter van uw eigen goed.

Wil u meer informatie? Vul het contactformulier in en wij contacteren u zo snel mogelijk.

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

Diverse soorten schade in of rondom een onroerend goed kunnen hinder, discussies en financiële last met zich meebrengen, vooral dan tussen de huurder en de eigenaars.

Bij dergelijke schade kan u op ons beroep doen om zowel de eventuele oorzaak en de groot-orde van schade en het financiële gevolg hierdoor te bepalen.

De schade wordt dan specifiek geïnventariseerd en begroot, opgenomen in een overzichtelijk rapport. De raming hiervan vraagt een grondige kennis zowel van de kostprijs voor de herstelling alsook de materialen en de benodigde tijd.

Met dit verslag kan u de schade bij de veroorzaker onderbouwen en verhalen, of als tegen-expertise bij discussie. Kosten van een tegen-expertise zijn steeds ten laste van de “veroorzaker”.

Wil u meer informatie? Vul het contactformulier in en wij contacteren u zo snel mogelijk.

Powered by

Een energieprestatiecertificaat (EPC) is verplicht bij verhuur, verkoop en nieuwbouw. Het informeert de eigenaar, huurder of kopers over de energieprestatie van het onroerend goed, bestemd voor bewoning, aan de hand van een EPC -kengetal. Door dit getal krijgt men een idee betreffende de energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid van een woning of onroerende goed. Het certificaat is 10 jaar geldig.

*Combi EPC en Elektrische keuring

Alle prijzen zijn op aanvraag.

Wil u meer informatie? Vul het contactformulier in en wij contacteren u zo snel mogelijk.

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

Bij verkoop verplicht sinds 01 juni 2008, wanneer de installatie van voor 1 oktober 1981 is geïnstalleerd.

Heeft tot doel de koper in te lichten over de toestand van de installatie, bij een niet conforme installatie heeft deze 18 maand tijd om deze conform te stellen.

Bij ernstige inbreuken wordt deze termijn ingekort. Na aanpassing is herkeuring door dezelfde instantie verplicht.

Het is geen overbodige luxe om deze keuring ook in bezit te hebben voor verhuurpanden de doelstelling van dergelijke keuring is namelijk de veiligheid. Keuring is 25 jaar geldig of tot na aanpassing van de installatie.

Wil u meer informatie? Vul het contactformulier in en wij contacteren u zo snel mogelijk.

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

De keuring van een stookolietank is verplicht bij indienststelling en periodiek, eveneens bij het buiten gebruik stelling van dergelijke tank dient men een attest te kunnen voorleggen. Termijn van keuring wordt bepaald aan de hand van het buitenwandmateriaal en de plaats van de opslagtank.

Een gaskeuring is verplicht in volgende situaties :

Bij uitbreiding en /of aanpassing van een bestaande installatie

Bij in dienststelling en openstellen van de gasmeter door de netbeheerder

Noodzakelijk bij de keuring zijn de schema’s met aanduiding van alle gasleidingen, en alle verbindingen, leidingen, toestellen en aan-afvoer aansluitingen dienen geïnstalleerd en gekoppeld te zijn.

Wil u meer informatie? Vul het contactformulier in en wij contacteren u zo snel mogelijk.

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

Een sloopopvolgingsplan is het volgende (SOP):

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bepaalde sloop-, ontmantelings- en renovatiewerken is een ‘Sloopopvolgingsplan’ verplicht.

Het sloopopvolgingsplan is een hulpmiddel om selectief te slopen en selectief in te zamelen op de werf.

 • Gevaarlijke afvalstoffen kunnen voorafgaand aan de eigenlijke sloop uit het gebouw of constructie verwijderd worden.
 • Selectief ingezamelde fracties op de werf kunnen als zuivere fracties rechtstreeks afgevoerd worden voor recyclage.
 • Wanneer de werf wordt opgevolgd door de sloopbeheerorganisatie Tracimat, kan het puin als laagmilieurisico-profiel (LMRP) naar een breker afgevoerd worden.

Het sloopopvolgingsplan omvat de identificatie van de werf en alle afvalstoffen die zullen vrijkomen tijdens de sloop of de ontmanteling.

De inventaris van de materialen geeft een overzicht van de gevaarlijke afvalstoffen en de niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opsplitsing in bovenbouw, onderbouw en buitenverhardingen.

Voor elke afvalstof vermeldt het sloopopvolgingsplan:

 • de benaming
 • de bijhorende EURAL-code
 • de vermoedelijke hoeveelheid (in kubieke meter of in ton)
 • de plaats binnen het gebouw waar de afvalstof voorkomt
 • en de verschijningsvorm.

Daarnaast staan in het sloopopvolgingsplan ook elke werf specifieke aanbevelingen en adviezen over selectieve sloopvoorwaarden.

Een sloopopvolgingsplan is verplicht bij de sloop of ontmanteling van gebouwen of infrastructuurwerken waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, vanaf een bepaalde omvang van het betrokken volume..

Voor gebouwen is het van toepassing:

 • bij niet-residentiële vanaf een totaal betrokken bouwvolume groter dan 1000 m³.
 • voor in hoofdzaak residentiële gebouwen (maximaal 1/3 van het betrokken bouwvolume heeft een andere functie dan wonen) enkel voor een betrokken volume groter dan 5000 m³.

Het betrokken volume is de som van de bouwvolumes van alle gebouwen opgenomen in dezelfde omgevingsvergunning.

Voor infrastructuurwerken:

 • de afbraak of sloop gekoppeld aan de aanleg of het onderhoud van infrastructuur met een volume van de werken groter is dan 250 m³.

 

We werken enkel met erkende Tracimatdeskundige. Die prijszetting hangt echt volledig af van de aard van de opdracht.